dekelmichraz@dekel.co.il

שירות ללקוחות ולמציעים

טלפון: 04-8145421
dekelmichraz@dekel.co.il

סוכן חכם

כניסה למערכת

הרשם עכשיו
שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

כניסת רשות

שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

חיפוש

סוגי מכרז
הרשות המקומית
קטגוריית מכרז
מתאריך
עד תאריך
חיפוש חופשי

אצלנו זה לא היה קורה

פס"ד בתיק עע"מ 5408/12

עפ"י פסה"ד, העירייה ביקשה לדחות את המציע היחיד שהגיש הצעתו הואיל ובין היתר, כך נטען, זה נתן הצעה גבוהה ביותר נוכח הבנתו בסיור קבלנים החובה, שהוא המציע היחיד.

מציע/קבלן/ספק יקר ! סוכן חכם יאתר עבורך בזמן אמת מכרזים ע"פ תחומי עיסוקך ויעדכן אותך באמצעות הדוא"ל. השירות ניתן ללא עלות.

דחיית ערעור על החלטת ועדת המכרזים אשר בחרה בחברה אשר הניסיון המיוחס לה הוא ניסיון מנהלה.

עת"מ (מנהליים חי') 7667-04-10 Pullman Power LLC נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, תק-מח 2010(2), 13925- ביטול החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל, אשר פסלה חברה בנימוק של ניסיון רע.

מכרז מכרז פומבי 20/11 למתן שירותי הסעות

וידאו של סיור קבלנים

מכרז פומבי 20/11 למתן שירותי הסעות

מועד אחרון להגשה
19.6.2011     13:00
עלות המכרז (כולל מע"מ): 580 ₪
טל. 04-8145421 | 04-8145416

ראש העיר- ד"ר יחיאל לסרי
עיריית אשדוד מזמינה בזאת הצעות מחירים להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה לפי התנאים, הדרישות, ההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז. מסמכי המכרז כוללים מכרז בנוסח שהועבר ע"י משרד החינוך על נספחיו , וכן נספח שינויים מטעם עיריית אשדוד. עיריית אשדוד מבהירה בזאת כי נספח השינויים גובר על יתר מסמכי המכרז בנושאים הנזכרים בו. באשר ליתר הנושאים- מסמכי המכרז חלים כלשונם.

מסמכי המכרז

נא הזן את מספר האסמכתא על מנת לראות את מסמכי המכרז

מספר אסמכתא: